o klube        správna rada        muži        ženy        mládež        hráči        aktuálna sezóna        fotoalbum        archív        kontakt
O klube

____________________________

krátke info

Ø stolnotenisová prípravka

Ø žiacke súťaže

Ø tréningy 4x týždenne

____________________________

stolnotenisový materiál

____________________________

partneri

update: 01.08.2017

© 2008-2017 TIGEO

 

Stolný tenis má v Majcichove bohatú tradíciu. Organizovane sa v obci hráva od roku 1949, to znamená, že o dva roky si pripomenieme 70. výročie jeho existencie v Majcichove. Počas tohto obdobia dosiahol stolný tenis v obci tri vrcholy. 70-te roky 20. storočia sú najväčším rozmachom žiackeho stolného tenisu (6. miesto v 1. slovenskej lige žiakov v r. 1979) a 90-te roky a začiatok 21. storočia patria družstvám mužov (5. miesto v 2. slovenskej lige v r. 1992 a 2000). V súčasnosti dosahuje top výsledky najmä žiacky stolný tenis. Najvýraznejšími úspechmi mládežníckych družstiev TTC Majcichov sú umiestnenia v 1. lige starších žiakov v roku 2014 (1. miesto) a na Majstrovstvách Slovenska družstiev v roku 2013 (7. miesto – staršie žiačky) a v roku 2015 (4. miesto mladšie žiačky, 5. miesto – starší žiaci, 5. miesto mladší žiaci). Zatiaľ najväčšími úspechmi majcichovského mládežníckeho stolného tenisu medzi jednotlivcami je šesť medailí na Majstrovstvách Slovenska – bronz (dvojhra) pre Luciu Gašparíkovú v kategórii najmladšieho žiactva v roku 2013, zlato (zmiešaná štvorhra) a dvakrát bronz (dvojhra a štvorhra) pre Zuzanu Siskovú v kategórii najmladšieho žiactva v roku 2014, bronz (štvorhra) pre Luciu Gašparíkovú v kategórii mladšieho žiactva v roku 2015 a striebro (štvorhra) pre Luciu Gašparíkovú v kategórii staršieho žiactva v roku 2017.

Table Tennis Club Majcichov je stolnotenisový klub založený v roku 2008. Už od svojho vzniku sa venuje predovšetkým mládežníckym vekovým kategóriám. V súčasnosti má Table Tennis Club Majcichov 24 členov (vrátane juniorov a žiakov) a jeho činnosť riadi 3-členná správna rada. TTC Majcichov momentálne tvoria dve mužské družstvá –  TTC Majcichov A (3. liga) a TTC Majcichov B (6. liga), ženské družstvo TTC Majcichov A (1. liga), družstvo dorasteniek TTC Majcichov A (Extraliga) a jedno žiacke družstvo TTC Majcichov A (1. liga). A-družstvo mužov hrá dlhodobú druhú najvyššiu súťaž Trnavského kraja, B-družstvo mužov druhú najvyššiu súťaž oblasti Trnava a A-družstvo žien hrá druhú najvyššiu slovenskú súťaž. Družstvo dorasteniek hrá najvyššiu slovenskú súťaž, A-družstvo žiakov hrá dlhodobú súťaž v rámci Trnavského kraja – 1. ligu. Dorastenci a žiaci sa zúčastňujú regionálnych bodovacích turnajov, turnajov Slovenského pohára mládeže ako aj medzinárodných turnajov. Stolnotenisové stretnutia a tréningy prebiehajú v telocvični ZŠ Jána Palárika v Majcichove.

Aj touto cestou TTC Majcichov ďakuje všetkým sponzorom, ktorí mu pomáhajú finančne alebo vecne, a to najmä firmám Benex SlovakiaVydavateľstvu DAJAMA, Dominanz, Vodoinštalácie Siska, TIGEO, COOP Jednota, Ing. Elene Pastierikovej i ďalším sponzorom ako aj Obecnému úradu v Majcichove.